मुलगी असले .. म्हणून काय झाले?


आज खूप दिवसांनंतर पोस्ट लिहिते आहे. कसं आहे ना कि मध्ये मला वेळच मिळत नव्हता. पण आज असा विषय सापडला आहे ना कि लिहावेच लागले.

पण सगळ्यात आधी, मी काही हल्ली जे काही महिला आरक्षणाबद्दल वाद चालले आहेत त्याबद्दल पोस्त लिहीत नाहीय. खरतर त्याहीपेक्षा माझ्या आयुष्यात जे घडते आहे ते मला महत्वाचे वाटते म्हणून त्याबद्दल मी  बोलणार आहे. हा विषय आहे आमच्या शिक्षणाबद्दल.

मला एक सांगा मुलीनी शिकायचे नसते का? आणि तसे असेल तर का? असे म्हणण्याचे कारण असे कि जेव्हापासून post graduation ला आले आहे तेव्हापासून बऱ्याच जणांचे टोमणे ऐकले आहेत. (मी M.Sc. ( Chemistry) च्या पहिल्या वर्षाला आहे.)आणि तेसुद्धा चांगल्या शिकलेल्या लोकांकडून.

म्हणजे त्याचे असे झाले कि आत्ताच काही दिवसांपूर्वी आमचे super senior म्हणजे Ph.D. चे student आमचे सर आम्हाला काही reaction mechanisms समजावून सांगत होते. नंतर ते म्हणाले कि हे exam मध्ये नही पण interview ला विचारतात. अर्थात तुम्ही गेलात तर.  आणि नंतर सगळ्या मुलींकडे खुण करून म्हणाले कि या तर कोणी जाणारच नाहीत. मग आम्ही म्हटले कि का आम्ही का नाही जाणार, तर म्हणाले कि तुम्ही काही करणार नही. त्यांनी विचारले कि तुम्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांपैकी (मुले-मुली दोन्हीही )कोण कोण जोब करणार त्यांनी हात वर करा तर सगळ्या मुलीनी लगेच हात वरती केला आणि मुलांपैकी मोजून तीन चार मुलांनीच हात वर केला तर सर् म्हणाले ज्यांना हात वर करायला सांगितला त्यांनी केला नाही आणि दुसर्यानीच केला. येथे हे महत्वाचे आहे कि आमच्या वर्गात मुलींची संख्या जास्त आहे. 90 पैकी निम्म्यापेक्षा जास्त मुली आहेत.

तसेच एक आमच्या कॉलेजचा pass out student आला होता. त्याला सरांनी आम्हाला मार्गदर्शन करायला सांगितले तर त्याने किती ऐकवले. म्हणे मुली का शिकतात. उगीच मुलांची जागा अडवून ठेवतात. पुढे काही करत नाहीत. आणखी एका senior ने सुद्धा आम्हाला असेच ऐकवले. म्हणे आमच्या वर्गातल्या किती मुलींची लग्न झाली आहे. का शिकता तुम्ही?

आता मला सांगा आम्ही मुलांची जागा अडवून ठेवतो म्हणजे काय? आम्हाला काही आरक्षण नसते येथे. merit नुसार admission होते. मग मुलांचा number न लागता आमचा लागतो त्याला आम्ही काय करायचे ? आई वडील मुलींची लग्न लवकर करतात त्यात मुलींचा काय दोष? म्हणून काय आम्ही शिक्षण घ्यायचे नाही का ? तुम्हाला काय वाटते?

Advertisements