Dangerous Minds


वर्ष :1995

दिग्दर्शक : John N. Smith

कथाकार / लेखक: Based on ‘My Posse Don’t Do Homework’ by LouAnne Johnson (a retired U.S. Marine)

कलाकार: Michelle Pfeiffer and others

एका retired U.S. Marine ला एका शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी मिळते. पण तिथे गेल्यानंतर तिला कळत  की जो वर्ग तिला देण्यात आला आहे तो एक समाजातल्या गरीब, शिक्षणाबद्दल आस्था नसलेल्या, ड्रग्स वगैरे च्या आहारी गेलेल्या म्हणजे एकंदरीत ‘वाया गेलेल्या’ मुलांचा वर्ग आहे. या मुलांना शिकवणं खूप कठीण काम आहे हे तिला पहिल्याच दिवशी कळत.
पण ती कशी त्या मुलांना शिकवायचा प्रयत्न करते, त्यांच्यात त्यांच्यासारख होऊन त्यांना बदलवायचा प्रयत्न करते हे बघण्यासारख आहे.
ती आधी त्या मुलांना कराटे शिकवून त्यांच्याशी मैत्री करते. त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेण्यासाठी त्यांना थोडं आमिष दाखवते, कधी चॉकलेट्स देते तर कधी फिरायला घेऊन जाते तेही स्वखर्चाने. त्यांना कविता शिकवताना तिने वापरलेल्या ट्रिक्स पण छान आहेत.
अशा ‘वाया गेलेल्या’ मुलांशी कुणी प्रेमाने, समजून घेऊन वागलं तर तीही सुधारू शकतात हे दाखवलं आहे.
या दरम्यान शिक्षण व्यवस्था कशी उदासीन असते अशा मुलांबद्दल हे पण खूप छान पद्धतीने दाखवलं आहे.
उदा. वर्गातला सर्वात टारगट मुलगा एका अडचणीत सापडतो. त्याला कोणीतरी जीवे मारण्याची धमकी देतं. मी जर त्या माणसाला मारलं नाही तर तो मला मारेल असं म्हणून तो मुलगा त्याला मारायचं ठरवतो. पण ती त्याला तसं करू देत नाही. त्याला घरी घेऊन जाते. त्याला समजावते की हीच वेळ आहे या सगळ्यातून बाहेर पडण्याची. शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सगळ सांगून त्यांची मदत माग. तो मुलगा सकाळी तिला न सांगता घरातून निघून जातो. नंतर तिला कळत की तो शाळेत गेला होता मदत मागण्यासाठी पण त्याला तिथून हाकलून लावण्यात आलं. कारण काय तर त्याने आत केबिनमध्ये जाताना दारावर नॉक केल नाही. नंतर त्या मुलाचं प्रेत सापडत.
या प्रसंगामुळे ती खूप अस्वस्थ होते. ती नोकरी सोडायचं ठरवते. पण ती मुलं तिला तिथून जाऊ देत नाहीत.
बघण्यासारखा चित्रपट आहे.

हा चित्रपट My Posse Don’t Do Homework या LouAnne Johnson (a retired U.S. Marine) यांच्या autobiography वर आधारित आहे.

//

//

//

Advertisements

बांडगुळ


नकोय मला आधार

आधार मिळाला ना की बांडगुळ व्हायला होतं
आधाराला जखडून जायला होतं
प्रत्येक नवी पालवी फुटण्याआधी
आधाराकडे आशेने पहावं लागतं
नाही व्हायचय मला बांडगुळ
आणि तुझाही आधार वृक्ष होऊ द्यायचा नाहीये
नाही तर आधार देता देता
आधार वृक्षच कोलमडून पडायचा
मग त्यावर जगणारं बांडगुळ तरी
कसं उभं राहणार
म्हणून
नाही व्हायचय मला बांडगुळ
आणि तुझाही आधार वृक्ष होऊ द्यायचा नाहीये
तुला बहरताना पहायचय
आणि माझा आधार मात्र मलाच व्हायचय

-जीवा