A Perfect Getaway


Image

सायको थ्रिलर मूवी आहे. म्हणून फार उलगडून सांगण्यात मजा नाही.

एक नुकतंच लग्न झालेलं कपल, Cliff आणि Cydney हवाई इथे हैकिंगसाठी जातात. वाटेत त्यांना Nick भेटतो जो Cydney ला उंचावरून खाली पडण्यापासून वाचवतो. नंतर त्याची मैत्रीण सुद्धा यांना येऊन मिळते. हे चौघे आता सोबत असतात. वाटेत त्यांना एका कपलच्या मर्डरची माहिती कळते. खुनी खून केल्या नंतर प्रेताचे दात आणि बोटं काढून स्वतः कडे ठेवत असतो असही कळत.

हे ऐकून त्यांना येताना जे विचित्र कपल भेटल होत त्याची आठवण होते. ते लिफ्ट मागत असताना ते संशयास्पद दिसत असल्यामुळे त्यांना Cliff आणि Cydney यांनी लिफ्ट द्यायला नकार दिलेला असतो. आता तेच खुनी असावेत असा संशय Cliff ला यायला लागतो. योगायोगाने तेच दोघ आता या चौघांना वाटेत भेटतात. क्लीफ्फ चोरून त्यांचं समान चेक करतो. त्यात त्याला दात सापडतात. शिवाय त्याला शंका यायला लागते की लिफ्ट नाकारल्यामुळे चीडल्याने ते दोघ त्यांना मारण्यासाठी त्यांचा पाठलाग करत असावेत. तो घाबरतो.

पण नंतर काही वेळाने त्यांना पोलीस त्या दोघांना पकडून नेताना दिसतात आणि क्लीफ्फ निश्चिंत होतो. आता सगळ व्यवस्थित चाललेलं असताना खऱ्या अर्थाने थ्रील सुरु होत. ते प्रत्यक्ष बघण्यातच मजा आहे.

कलाकारांनी खूप छान काम केलं आहेच पण मला सगळ्यात जास्त Cliff म्हणजे Steve Zahn चा काम आवडलं. का ते चित्रपट पाहिल्यावरच कळेल. हास्य

चित्रपट एकदा पाहण्यासारखा नक्कीच आहे.

http://www.youtube.com/watch?v=0Mk8ZJJEYPE

(Trailer खालच्या कमेंट्स वाचू नका pls. उगाच मजा जाईल)

Advertisements

काटेरी


काटेरी – सुहास शिरवळकर

सुहास शिरवळकरांची मी वाचलेली ही पहिली कादंबरी.

खर तर त्यांच्या लेखनाबद्दल फार काही माहित नसल्याने कोणताही पूर्वग्रह ना ठेवता मी ही कादंबरी वाचायला घेतली आणि अगदी काही तासांत संपवली.

मी प्रत्येक पुस्तकातून आवडलेल्या काही ओळी परिच्छेद टिपून ठेवते. या कादंबरीतल्या काही ओळी खूप आवडल्या म्हणून टिपून ठेवल्या.

‘ सतत दुसऱ्याच्या आयुष्यात डोकावून आपण त्यांची दुःख उसनी घेत असतो. हे वाईट आहे. म्हणजे … आपल्या विवंचना आपल्याला कमी असतात का ? पण माणूस उत्सुकते पोटी, कुतूहलापोटी दुसऱ्याचा रोग आपल्याला लावून घेत असतो. बघ तुला आधी शेखर पालेकर माहीतच नव्हता, तेव्हा तुझ्या मनच कण अन् कण स्वतःभोवती फिरत होता . पण पालेकरशी ओळख होताच, चार दोन कण स्वत्व विसरून पुसटपणे त्याचा विचार करू लागले. ‘

‘ वर्षानु वर्षे संबंधित असलेले नातेवाईक कधी कधी परकेच राहावेत नी चार तासांच्या प्रवासात झालेल्या ओळखीवर एखादा परका ऋणानुबंधित होऊन जावा.’

‘एखादी गोष्ट घडावी नी अमुक पद्धतीन घडावी असं आपण ठरवीत असतो. ती तशी घडली नाही तर वाईट वाटत. मनातल्या मनात आपलं घोर अपमान होतो. माग ती तशी का घडली नसेल याच कारणही आपणच ठरवून टाकत असतो की अस अस झालं असणार. नाहीपेक्षा आपण म्हटलं तसच झालं असतं. तेही खोट ठरलं तर किती वाईट वाटत ना ‘