हा चित्रपट बघा, नक्की


200px-Envy_film_poster खरच चित्रपट खुप छान आहे. कॉमेडी आहे अणि नुसता कॉमेडी नसून माणसाच्या स्वभावावर भाष्य करणारा देखिल आहे. नक्की आवडेल असा आहे.

Advertisements