wordpress.com मराठीतून


आज ब्लोगच्या translation साठी काही widgets आहेत का हे शोधात असताना word press translation project म्हणून site सापडली. यात wordpress जगातल्या वेगवेगळ्या भाषेत उपलब्ध व्हावा यासाठी लोकांकडून त्यांच्या भाषेत इंग्लिश शब्दांचे भाषांतर करून घेतले जाते.  मी पण काही शब्दांचे भाषांतर केले. सहज म्हणून लिंक देत आहे. फक्त log in करायचे आहे यात. एकदा बघा तरी.

link
new link

Advertisements